top of page

​翻译

button_pin_2.png
button_audio_2.png

​请遵守社区规则,不要直接使用机器翻译的句子。

​如有违规,将扣除所得分数。

圣人之官人,犹匠之用木也,取其所长,弃其所短。

Cover Image

《资治通鉴·周纪一》

Level

10

shèng rén zhī guān rén , yóu jiàng zhī yòng mù yě , qǔ qí suǒ zhǎng , qì qí suǒ duǎn 。

圣人之官人,犹匠之用木也,取其所长,弃其所短。

Paragraph

​欢迎你成为第一个翻译该句的人!

​所有翻译

​相关内容

【短句】入眼晴云占岁气,
照门春日动江光。

沈周《元日用长字韵》

0

​篇翻译

Level

2

【短句】但得老亲常健好,
不辞新岁且穷忙。

吕本中《得扬州书》

0

​篇翻译

Level

9

【短句】老去又逢新岁月,
春来更有好花枝。

陈献章《元旦试笔》

0

​篇翻译

Level

9

【短句】从今诸事愿、胜如旧。
人生强健,喜一年入手。

王寂《踏莎行·元旦》

0

​篇翻译

Level

9

【短句】新春新景开新宴,
看取新年乐事绵。

张四维《馀音》

0

​篇翻译

Level

10

【短句】一番桃李又春风,
送古迎今事不穷。

白玉蟾《新正·其三》

0

​篇翻译

Level

9

【短句】交年换新岁,
长保身荣贵。

晁补之《失调名》

0

​篇翻译

Level

9

【短句】老子新年喜气冲,
谩招毫管试春风。

李坚《元旦戏笔》

0

​篇翻译

Level

10

【短句】每见新正雪,长思故国春。

方干《新正》

0

​篇翻译

Level

9

【短句】身加一日长,心觉去年非。

刘禹锡《元日感怀》

0

​篇翻译

Level

9

bottom of page