top of page

​句子详情

​难度-5

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

hé huā suī hǎo , yě yào lǜ yè fú chí 。 yí gè lí ba sān gè zhuāng , yí gè hǎo hàn sān gè bāng。

荷花虽好,也要绿叶扶持。一个篱笆三个桩,一个好汉三个帮。

毛泽东

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page