top of page

​句子详情

​难度-8

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

zhōng shēng chén wěn 、 yōu yáng piāo piāo dàng dàng , lián jiē qǐ wǎn xiá yǔ chū yuè , kuò zhǎn dào tiān de shēn chù huò de de jìn tóu。

钟声沉稳、悠扬飘飘荡荡,连接起晚霞与初月,扩展到天的深处或地的尽头。

史铁生

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page