top of page

​句子详情

​难度-4

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

nǐ bì xū àn suǒ xiǎng qù shēng huó , fǒu zé nǐ zhǐ néng àn shēng huó qù xiǎng。

你必须按所想去生活,否则你只能按生活去想。

王小波《一只特立独行的猪》

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page