top of page

​句子详情

​难度-5

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

qiū tiān de bái yún , wēn róu rú xù , yōu yōu yuǎn qù , wú tóng de kū yè , zhèng zài qiū fēng lǐ hū shan hū shan de piāo luò。

秋天的白云,温柔如絮,悠悠远去,梧桐的枯叶,正在秋风里忽闪忽闪地飘落。

曹文轩

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page