top of page

​句子详情

​难度-5

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

shēn huà qiǎn shuō , cháng lù màn zǒu , shēng rì rú qī ér zhì , wèi lái měi hǎo suì yuè lǐ , yuàn suǒ yǒu měi hǎo rú yuē ér zhì。

深话浅说,长路慢走,生日如期而至,未来美好岁月里,愿所有美好如约而至。

匿名

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page