top of page

​句子详情

​难度-4

翻译-1

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

wú lùn shì zài bái tiān huò hēi yè , shì jiè dōu yǒu liǎng gè bù tóng de miàn mù , wèi zhe liǎng zhǒng bù tóng de rén ér cún zài。

无论是在白天或黑夜,世界都有两个不同的面目,为着两种不同的人而存在。

巴金《家》

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page