top of page

​句子详情

​难度-5

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

rén jiā bāng wǒ , yǒng zhì bù wàng ; wǒ bāng rén jiā , mò jì xīn shàng 。

人家帮我,永志不忘;我帮人家,莫记心上。

华罗庚

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page