top of page

​句子详情

​难度-9

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

zài wǒ de huái lǐ , zài nǐ de yǎn lǐ ,
nà lǐ chūn fēng chén zuì , nà lǐ lǜ cǎo rú yīn , yuè guāng bǎ ài liàn , sǎ mǎn le hú miàn , liǎng gè rén de gōu huǒ , zhào liàng zhěng gè yè wǎn 。

在我的怀里,在你的眼里,
那里春风沉醉,那里绿草如茵,
月光把爱恋,洒满了湖面,
两个人的篝火,照亮整个夜晚。

李健《贝加尔湖畔》

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page