top of page

​句子详情

​难度-4

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

qián yì shí zài cāo zuò nǐ de rén shēng , ér nǐ què jiāng qí chēng wéi mìng yùn。

潜意识在操作你的人生,而你却将其称为命运。

佚名

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page