top of page

​句子详情

​难度-6

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

rén hěn miào , tā bù róng yì jì zhù hǎo de , què zǒng wàng bù liǎo huài de 。 rú tóng bù jì de hé xù de chūn rì , què wàng bú diào dà fēng xuě de yè wǎn。

人很妙,他不容易记住好的,却总忘不了坏的。如同不记得和煦的春日,却忘不掉大风雪的夜晚。

刘墉

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page