top of page

​句子详情

​难度-8

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

shú dú táng shī sān bǎi shǒu , bú huì zuò shī yě huì yín。

熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟。

孙洙《唐诗三百首序》

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page