top of page

​句子详情

​难度-4

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

nǐ bù néng yǒng yuǎn zǒng shì duì guò qù yě xǔ huì fā shēng de shì gěng gěng yú huái。

你不能永远总是对过去也许会发生的事耿耿于怀。

石黑一雄《长日留痕》

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page