top of page

​句子详情

​难度-4

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

dú shū shì yì shì , sī suǒ shì nán shì , dàn liǎng zhě quē yī , biàn quán wú yòng chù 。

读书是易事,思索是难事,但两者缺一,便全无用处。

富兰克林

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page