top of page

​句子详情

​难度-5

翻译-1

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

shàng rén shēng de lǚ tú bà , qián tú hěn yuǎn , yě hěn àn 。 rán ér bù yào pà , bú pà de rén de miàn qián cái yǒu lù。

上人生的旅途罢,前途很远,也很暗。然而不要怕,不怕的人的面前才有路。

鲁迅

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page