top of page

​句子详情

​难度-5

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

shì jiè shàng méi yǒu yí cù ér jiù de chéng gōng , gèng méi yǒu cóng tiān ér jiàng de wěi lì。

世界上没有一蹴而就的成功,更没有从天而降的伟力。

人民日报

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page