top of page

​句子详情

​难度-4

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

sǐ wáng bú shì shī qù shēng mìng , ér shì zǒu chū le shí jiān。

死亡不是失去生命,而是走出了时间。

余华《在细雨中呼喊》

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page