top of page

​句子详情

​难度-3

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

dú shū shì xué xí , shǐ yòng yě shì xué xí , ér qiě shì gèng zhòng yào de xué xí。

读书是学习,使用也是学习,而且是更重要的学习。

毛泽东

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page