top of page

​句子详情

​难度-4

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

nǐ xiàng shì yí gè zhōng shēng lǚ tú bá shè de xiāng kè , xún zhǎo yí zuò gēn běn bù cún zài de shén miào。

你像是一个终生旅途跋涉的香客,寻找一座根本不存在的神庙。

《一禅小和尚》

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page