top of page

​句子详情

​难度-6

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

suǒ yǐ , yě xī wàng nǐ jì xù xìng zhì àng rán de yǔ shì jiè jiāo shǒu yì zhí zǒu zài kāi mǎn xiān huā de lù shang

所以,也希望你继续
兴致盎然地与世界交手
一直走在开满鲜花的路上

佚名

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page