top of page

​句子详情

​难度-6

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

guāng tīng zhe chuāng wài yè sè zhōng shí jǐn shí shū de yǔ shēng , biàn mǎn xīn dōu huì zhù zú le shī。

光听着窗外夜色中时紧时疏的雨声,便满心都会驻足了诗。

余秋雨

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page