top of page

​句子详情

​难度-9

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

guī xiǎo jié zhě bù néng chéng róng míng , è xiǎo chǐ zhě bù néng lì dà gōng。

规小节者不能成荣名,
恶小耻者不能立大功。

鲁仲连《汉书》

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page