top of page

​句子详情

​难度-7

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

yào yòng nǐ de mèng xiǎng yǐn lǐng nǐ de shēng mìng , yào yòng gǎn ēn zhēn chéng zhù rén yuán mèng de xīn tài yǐn lǐng nǐ de shēng mìng , yào yòng zhí zhuó wú jù lè guān de tài du lái yǐn lǐng nǐ de rén shēng。

要用你的梦想引领你的生命,要用感恩真诚助人圆梦的心态引领你的生命,要用执着无惧乐观的态度来引领你的人生。

李开复

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page