top of page

​句子详情

​难度-3

翻译-1

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

yuàn nǐ chéng wéi zì jǐ de tài yáng , wú xū píng jiè shuí de guāng。

愿你成为自己的太阳,无需凭借谁的光。

彭雪茹《一站到底》

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page