top of page

​句子详情

​难度-5

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

yòng cán kuì xīn kàn zì jǐ , yòng gǎn ēn xīn kàn shì jiè。

用惭愧心看自己,用感恩心看世界。

林清玄 《人生最美是清欢》

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page