top of page

​句子详情

​难度-8

翻译-1

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

yìng shì tiān xiān kuáng zuì , luàn bǎ bái yún róu suì 。

应是天仙狂醉,乱把白云揉碎。

李白《清平乐·画堂晨起》

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page