top of page

​句子详情

​难度-5

翻译-1

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

qīng chūn shì duàn diē diē zhuàng zhuàng de lǚ xíng , yōng yǒu zhe hòu zhī hòu jué de měi lì。

青春是段跌跌撞撞的旅行,拥有着后知后觉的美丽。

徐世珍《小幸运》

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page