top of page

​句子详情

​难度-3

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

jì zhù , rén shēng hǎi hǎi , gǎn sǐ bù jiào yǒng qì , huó zhe cái xū yào yǒng qì。

记住,人生海海,敢死不叫勇气,活着才需要勇气。

麦家《人生海海》

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page