top of page

​句子详情

​难度-5

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

rú guǒ rì chū wú rén xīn shǎng , nà me rì luò yí dìng shì tài yáng zuì hòu de jué jiàng。

如果日出无人欣赏,那么日落一定是太阳最后的倔强。

佚名

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page