top of page

​句子详情

​难度-8

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

chūn jì , yí piàn shēng jī bó bó , wàn wù fù sū , chūn yì àng rán 。 qiáo , suí zhe “ chūn gū niáng ” de dào lái , kě ài de xiǎo dòng wù men dōu bèng bèng tiào tiào de pǎo chū lái le , hái zi men yě xiào bēn pǎo chū lái le , yǔ fēng zhēng yì tóng xiǎng shòu chūn de lè qù。

春季,一片生机勃勃,万物复苏,春意盎然。瞧,随着“春姑娘”的到来,可爱的小动物们都蹦蹦跳跳的跑出来了,孩子们也笑奔跑出来了,与风筝一同享受春的乐趣。

佚名

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page