top of page

​句子详情

​难度-3

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

méi yǒu kě wàng hé mèng xiǎng de rì zi shǐ wǒ men de shēng mìng shī qù huó lì yǔ yǒng qì。

没有渴望和梦想的日子使我们的生命失去活力与勇气。

俞洪敏

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page