top of page

​句子详情

​难度-7

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

tiān shàng chén , de xià tǔ 。 nǐ xuǎn zé shén me yàng de fāng shì , jiù huì yōng yǒu shén me yàng de rén shēng 。 zhēn zhèng de yōu xiù bú shì bié rén bī chū lái de , ér shì zì jǐ hé zì jǐ sǐ kē。

天上尘,地下土。你选择什么样的方式,就会拥有什么样的人生。真正的优秀不是别人逼出来的,而是自己和自己死磕。

《人民日报》

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page