top of page

​句子详情

​难度-4

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

yǒu xiē shēng yīn qí shí huí bù lái ér yòng lì dà hǎn de rén yě wàng le zì jǐ dāng chū shuō le shén me

有些声音
其实回不来
而用力大喊的人
也忘了自己当初说了什么

蔡仁伟

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page