top of page

​句子详情

​难度-5

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

gū dān shí , réng yào shǒu hù xīn zhōng de sī niàn , yīn yǐng de dì fāng , bì dìng yǒu guāng 。

孤单时,仍要守护心中的思念,阴影的地方,必定有光。

几米

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page