top of page

​句子详情

​难度-4

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

lì shǐ shì zuì hǎo de guò lǜ qì , gào sù wǒ men shén me cái shì jīng huá。

历史是最好的过滤器,告诉我们什么才是精华。

李敖

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page