top of page

​句子详情

​难度-9

翻译-1

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

qīng shān yì dào tóng yún yǔ , míng yuè hé céng shì liǎng xiāng。

青山一道同云雨,
明月何曾是两乡。

王昌龄《送柴侍御》

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page