top of page

​句子详情

​难度-8

翻译-3

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

rén shēng nèi wú xián fù xiōng , wài wú yán shī yǒu , ér néng yǒu chéng zhě shào yǐ。

人生内无贤父兄,外无严师友,而能有成者少矣。

吕公著-宋

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page