top of page

​句子详情

​难度-9

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

yì zhōu yí fàn , dāng sī lái chù bù yì ; bàn sī bàn lǚ , héng niàn wù wù wéi jiān 。

一粥一饭,当思来处不易;半丝半缕,恒念物务维艰。

朱柏庐《朱子家训》

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page