top of page

​句子详情

​难度-4

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

rén shì jiān zài gāo de wǔ gōng , yě wú fǎ hé dà zì rán de wēi lì xiāng kàng。

人世间再高的武功,也无法和大自然的威力相抗。

古龙

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page