top of page

​句子详情

​难度-6

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

rén jiù shì zhè yàng , chù dào le duō dà de méi tóu , jiù néng huàn lái duō dà de xìng yùn 。 xìng yùn de cè yǐn xīn , zǒng zài nǐ gēn tā bǐ cǎn de shí hou , cháo nǐ dī tóu 。

人就是这样,触到了多大的霉头,就能换来多大的幸运。幸运的恻隐心,总在你跟它比惨的时候,朝你低头。

张皓宸《最初之前》

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page