top of page

​句子详情

​难度-7

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

yè de cǎo yuán shì zhè me níng jìng ér ān xiáng , zhǐ yǒu màn liú de xī shuǐ shēng yǐn qǐ nǐ duì zhè dà zì rán de tuì sī。

夜的草原是这么宁静而安详,只有漫流的溪水声引起你对这大自然的退思。

佚名

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page