top of page

​句子详情

​难度-5

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

yǔ yì mò fēng shí diàn jì zhe fēi , zhǎn chì áo xiáng de què diàn niàn zhe guī。

羽翼末丰时惦记着飞,展翅遨翔的却惦念着归。

佚名

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page