top of page

​句子详情

​难度-4

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

yǒng gǎn de rén , bú shì bù luò lèi de rén , ér shì yuàn yì hán zhe yǎn lèi jì xù bēn pǎo de rén。

勇敢的人,不是不落泪的人,而是愿意含着眼泪继续奔跑的人。

董卿《朗读者》

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page