top of page

​句子详情

​难度-10

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

dōng biān rì chū xī biān yǔ , dào shì wú qíng què yǒu qíng。

东边日出西边雨,
道是无晴却有晴。

刘禹锡《竹枝词两首 其一》

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page