top of page

​句子详情

​难度-3

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

zhǐ huó yí cì de rén shēng , qù zuò zì jǐ xǐ huān de shì ba , táng táng zhèng zhèng 。

只活一次的人生,去做自己喜欢的事吧,堂堂正正。

吴世勋

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page