top of page

​句子详情

​难度-4

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

wú lùn zěn me yàng , yí gè rén jiè gù duò luò zǒng shì bù zhí dé yuán liàng de , yuè shì méi yǒu rén ài , yuè yào ài zì jǐ 。

无论怎么样,一个人借故堕落总是不值得原谅的,越是没有人爱,越要爱自己。

亦舒 《星之碎片》

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page