top of page

​句子详情

​难度-3

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

rú guǒ bù xiǎng zài shì jiè shang xū dù yì shēng , nà jiù yào xué xí yí bèi zi。

如果不想在世界上虚度一生,那就要学习一辈子。

高尔基

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page