top of page

​句子详情

​难度-5

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

yí gè yǒng yuǎn bù xīn shǎng bié rén de rén , yě jiù shì yí gè yǒng yuǎn yě bú bèi bié rén xīn shǎng de rén。

一个永远不欣赏别人的人,也就是一个永远也不被别人欣赏的人。

汪国真

Bookmark

arrow&v

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page