top of page

​句子详情

​难度-5

翻译-1

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

zào yì sōu chuán , yǎng yì tiáo gǒu , diǎn yì duī huǒ , shǒu yì piàn yún 。 rì zi dāng rú cǐ làng fèi , cái bù suàn làng fèi 。

造一艘船,养一条狗,点一堆火,守一片云。日子当如此浪费,才不算浪费。

七堇年

Bookmark

arrow&v

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page