top of page

​句子详情

​难度-3

翻译-1

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

yǔ zhòu hěn dà , shēng huó gèng dà , yě xǔ yǐ hòu hái yǒu yuán xiāng jiàn。

宇宙很大,生活更大,也许以后还有缘相见。

刘慈欣《三体》

Bookmark

arrow&v

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page